MODELE DE FORMULARE

 

 

Potrivit Legii nr. 544/2001 şi HG 123/2002 rep., cererile pe care le pot formula cetăţenii se completează conform următoarelor modele :

    ANEXA 4

    la normele metodologice

 

                         Model - Formular-tip cerere de informaţii de interes public

 

    Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ............................

    Sediul/Adresa ............................................................

    Data .................................

    Stimate domnule/Stimată doamnă ..........................................,

    Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cāt mai concret documentele sau informaţiile solicitate):

    ..........................................................................

    Doresc ca informaţiile solicitate să īmi fie furnizate:

 ______________________________________________________________________________

| Pe e-mail, la adresa ......................................... |             |

|________________________________________________________________|_____________|

| Pe e-mail īn format editabil: ............ la adresa ......... |             |

|________________________________________________________________|_____________|

| Pe format de hārtie, la adresa ............................... |             |

|________________________________________________________________|_____________|

 

    ..........................................................................

    Sunt dispus să plătesc costurile aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii īn format scris).

    Vă mulţumesc pentru solicitudine,

 

            .....................................

               semnătura petentului (opţional)

 

    Numele şi prenumele petentului ...........................................

    Adresa la care se solicită primirea răspunsului/E-mail ...................

    Profesia (opţional) ......................................................

    Telefon (opţional) .......................................................

 

#M1

    ANEXA 5

    la normele metodologice

 

                         Model - Reclamaţie administrativă (1)

 

    Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ............................

    Sediul/Adresa ............................................................

    Data .....................................................................

    Stimate domnule/Stimată doamnă ..........................................,

    Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, īntrucāt la cererea nr. .......... din data de ..................... am primit un răspuns negativ, la data de ............................................, de la ............................................. (completaţi numele respectivului funcţionar)

    Documentele de interes public solicitate erau următoarele:

    ..........................................................................

    Documentele solicitate se īncadrează īn categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente:

    ..........................................................................

    Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de refuz al comunicării/netransmitere īn termenul legal a informaţiilor de interes public solicitate īn scris/īn format electronic, considerānd că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

    Vă mulţumesc pentru solicitudine,

    .......................................

    (semnătura petentului)

 

    Numele şi adresa petentului ..............................................

    Adresa ...................................................................

    Telefon ..................................................................

    Fax ......................................................................

  

#M1

    ANEXA 6

    la normele metodologice

 

                         Model - Reclamaţie administrativă (2)

 

    Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ............................

    Sediul/Adresa ............................................................

    Data .....................................................................

    Stimate domnule/Stimată doamnă ..........................................,

 

    Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, īntrucāt la cererea nr. ............. din data de ..................... nu am primit informaţiile solicitate īn termenul legal, stabilit de lege.

    Documentele de interes public solicitate erau următoarele:

    ..........................................................................

    Documentele solicitate se īncadrează īn categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente:

    ..........................................................................

    Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate īn scris/īn format electronic, considerānd că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

    Vă mulţumesc pentru solicitudine,

    .......................................

    (semnătura petentului)

 

    Numele şi adresa petentului ..............................................

    Adresa ...................................................................

    Telefon ..................................................................

    Fax ......................................................................

 

 #M1

    ANEXA 7

    la normele metodologice

 

                         Model - Scrisoare de răspuns la cerere

 

    De la:

    Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ............................

    Sediul/Adresa ............................................................

    Persoana de contact*) ....................................................

    Nr.**) ......... Data ................

    Către:

    Numele şi prenumele petentului ...........................................

    Adresa ...................................................................

    Stimate domnule/Stimată doamnă ..........................................,

    Īn urma cererii dumneavoastră nr. ............. din data de ...................., prin care, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, solicitaţi o copie de pe următoarele documente:

    ..........................................................................

    1. vă trimitem, īn anexa la prezenta scrisoare, informaţiile solicitate;

    2. vă informăm că informaţiile solicitate nu au putut fi expediate īn termenul iniţial de 10 zile datorită complexităţii acestora, urmānd să vă parvină īn termen de 30 de zile de la data īnregistrării cererii dumneavoastră;

    3. vă informăm că pentru rezolvarea cererii dumneavoastră, īntrucāt instituţia noastră nu deţine informaţiile la care faceţi referire, solicitarea dumneavoastră a fost redirecţionată către .... (instituţia/autoritatea publică competentă) ...., de unde urmează să primiţi răspuns;

    4. vă informăm că informaţiile solicitate nu se īncadrează īn categoria informaţiilor de interes public, fiind exceptate de la accesul liber al cetăţenilor.

    Informaţiile solicitate v-au fost furnizate īn format electronic, la următoarea adresă de e-mail (opţional):

    ..........................................................................

    Vă informăm că costurile aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate sunt următoarele (cānd este cazul):

    ..........................................................................

    După plata serviciilor de copiere a documentelor solicitate la casierie, īn contul de trezorerie ................ (al fiecărei autorităţi sau instituţii publice) sau prin transfer bancar īn contul ............................................, vă rugăm să vă prezentaţi pentru īnmānarea documentelor solicitate.

 

    Cu stimă,

 

           .................................

              (semnătura funcţionarului)

 

------------

    *) Funcţionarul responsabil cu aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

    **) Numărul curent din Registrul pentru īnregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public.

 

#M1

    ANEXA 8

    la normele metodologice

 

                         Model - Răspuns la reclamaţie

 

    De la:

    Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ............................

    Sediul/Adresa ............................................................

    Persoana de contact ......................................................

    Data ...........................

    Către:

    Numele şi prenumele petentului ...........................................

    Adresa ...................................................................

    Stimate domnule/Stimată doamnă ..........................................,

    Īn urma reclamaţiei dumneavoastră nr. ........................... din data de ......................., conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, după răspunsul negativ primit/īntārzierea răspunsului la cererea nr. .................... din data de ..........................., prin care, conform legii sus-menţionate, solicitaţi documentele de mai jos:

    ..........................................................................

    vă informăm că decizia de a nu primi (la termen) documentele solicitate:

    1. se īncadrează īn prevederile legii, fiind vorba despre informaţii exceptate de la accesul liber al cetăţenilor;

    2. nu se īncadrează īn prevederile legii, fiind o eroare a unui funcţionar.

    Funcţionarul vinovat pentru decizia eronată īn ceea ce vă priveşte a fost sancţionat cu .................................................

 

    Al dumneavoastră,

    ..........................................................................

    (semnătura conducătorului autorităţii sau instituţiei publice)

 

 


 

 

   

  © Copyright 2006 PICCJ.