Anunturi

BAREM DEFINITV la concursul de ocupare a 14 posturi de grefier, proba scrisa 22 aprilie 2016

CONCURS de promovare in treapta profesionala superioara, a postului de muncitor treapta III, din cadrul DEFA - PT CALARASI

CONCURS de promovare in grad profesional superior a postului de expert, gradul I, din cadrul DEFA - PT CALARASI

LISTA candidatilor admisi/respinsi la proba practica a examenului de ocupare a 10 posturi de grefier vacante temporar

LISTA candidatilor admisi/respinsi la proba practica a examenului de ocupare a 14 posturi de grefier, in 18, 19 aprilie 2016

TABEL FINAL la examenul de promovare a grefierilor in grade sau trepte profesionale superioare in cadrul aceluiasi parchet

TABEL FINAL de clasificare a candidatilor admisi la examenul de promovare din functia de grefier cu studii medii in cea de grefier cu studii superioare in cadrul aceluiasi parchet

LISTA candidatilor participanti la proba practica a examenului de ocupare a 10 posturi de grefier vacante temporar, 21 aprilie 2016

LISTA candidatilor participanti la proba practica a examenului de ocupare a 10 posturi de grefier vacante temporar, 20 aprilie 2016

REZULTATE FINALE la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici de executie

LISTA candidatilor participanti la proba practica a examenului de ocupare a 14 posturi de grefier, in 19 aprilie 2016

LISTA candidatilor participanti la proba practica a examenului de ocupare a 14 posturi de grefier, in 18 aprilie 2016

REZULTATE - interviu la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici de executie

LISTA candidatilor admisi/respinsi la examenul de ocupare a 10 posturi de grefier vacante temporar, in perioada 20, 21 si 25 aprilie 2016

REZULTAT la proba scrisa a examenului de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici de executie

LISTA candidatilor admisi/respinsi la examenul de ocupare a 14 posturi de grefier, in perioada 18, 19 si 22 aprilie 2016

LISTA candidatilor admisi la examenul de promovare a grefierilor in grade sau trepte profesionale superioare in cadrul aceluiasi parchet

LISTA candidatilor admisi la examenul de promovare din functia de grefier cu studii medii in cea de grefier cu studii superioare in cadrul aceluiasi parchet

ANUNT Selectia dosarelor de inscriere la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici de executie, in zilele de 11.04.2016 si 15.04.2016

RECTIFICARE anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea a 5 posturi vacante de specialist IT in raza Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti

ANUNT privind organizarea concursului pentru ocuparea a 5 posturi vacante de specialist IT in raza Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti

Procurorii si unitatile de parchet care s-au evidentiat prin rezultate deosebite obtinute in activitatea desfasurata in anul 2015

ANUNT privind organizarea examenului de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici de executie, in zilele de 11.04.2016 si 15.04.2016

ANUNT privind organizarea examenului de promovare a grefierilor in grade sau trepte profesionale superioare in cadrul aceluiasi parchet

ANUNT privind organizarea examenului de promovare din functia de grefier cu studii medii in cea de grefier cu studii superioare in cadrul aceluiasi parchet

CONCURS pentru ocuparea a 14 posturi de grefier vacante si care urmeaza a se vacanta la unitatile din subordinea PCA Bucuresti

CONCURS pentru ocuparea a 12 posturi de grefier vacante temporar cu studii superioare juridice la PCA bucuresti si unitatile din subordinea PCA Bucuresti

REZULTAT FINAL la concursul pentru ocuparea unui post vacant, personal contractual, referent (administrator) la PT Bucuresti 16 - 22.12.2015

PUNCTAJ INTERVIU la concursul pentru ocuparea unui post vacant, personal contractual, referent (administrator) la PT Bucuresti 16 - 22.12.2015

REZULTAT FINAL la concursul de promovare a grefierilor - parchete superioare - PCA Bucuresti - 07.12.2015

REZULTATUL probei scrise la concursul pentru ocuparea unui post vacant, personal contractual, referent (administrator) la PT Bucuresti 16 - 22.12.2015

REZULTAT la proba scrisa a concursului de promovare a grefierilor - parchete superioare - PCA Bucuresti - 07.12.2015

REZULTATUL selectiei dosarelor la concursul pentru ocuparea unui post vacant, personal contractual, referent (administrator) la PT Bucuresti 16 - 22.12.2015

REZULTAT la proba practica a concursului de promovare a grefierilor - parchete superioare - PCA Bucuresti - 07.12.2015

LISTA candidati admisi/respinsi la concursul de promovare a grefierilor - parchete superioare - PCA Bucuresti - 07.12.2015

CONCURS pentru ocuparea unui post vacant, personal contractual, referent (administrator) la PT Bucuresti 16 - 22.12.2015

CONCURS de promovare a grefierilor din cadrul parchetelor din subordinea PCA Bucuresti, in functii de executie la parchete superioare 07.12.2015

TABEL FINAL DE CLASIFICARE a candidatilor la concursul de promovare in functia de conducere a grefierilor, organizat de PCAB in perioada 04-18.09.2015

LISTA DE CLASIFICARE a candidatilor la concursul de promovare in functia de conducere a grefierilor, organizat de PCAB in perioada 04-18.09.2015

BAREM de corectare la concursul de promovare in functia de conducere a grefierilor, organizat de PCAB in perioada 04-18.09.2015

REZULTATUL concursului de personal conex (sofer) vacant temporar la PCA Bucuresti - 27 08 2015

REZULTATUL concursului de ocupare a postului de personal conex (agent procedural) vacant la PCA Bucuresti - 25 08 2015

LISTA candidatilor admisi/respinsi la concursul de promovare in functia de conducere a grefierilor, organizat de PCAB in perioada 04-18.09.2015

LISTA candidatilor la concursul de personal conex (agent procedural) vacant la PCA Bucuresti - 25 08 2015

LISTA candidatilor la concursul de personal conex (sofer) vacant temporar la PCA Bucuresti - 27 08 2015

ANUNT si tematica referitoare la concursul de promovare functii conducere grefieri septembrie 2015

ANUNT concurs ocupare post de agent procedural (personal conex)

ANUNT concurs post de personal conex - sofer temporar

TABEL FINAL la concursul de promovare a grefierilor in functii de conducere la PJ Alexandria

NOTARE PROIECT MANAGERIAL la concursul de promovare a grefierilor in functii de conducere la PJ Alexandria

TABEL de clasificare la concursul de promovare a grefierilor in functii de executie la parchete superioare - 29 iunie 2015

TABEL notare proba scrisa la concursul de promovare a grefierilor in functii de conducere la PJ Alexandria - 26 iunie 2015

TABEL notare proba scrisa la concursul de promovare a grefierilor in functii de executie la parchete superioare - 29 iunie 2015

SOLUTIONARE contestatie la concursul de promovare a grefierilor in functii de executie la parchete superioare - 29 iunie 2015

TABEL notare proba practica la concursul de promovare a grefierilor in functii de executie la parchete superioare - 29 iunie 2015

REZULTAT FINAL - la concursul pentru ocuparea unor posturi de personal conex (sofer) - 19 iunie 2015 - PCA Bucuresti, PT Bucuresti, PT Calarasi, PT Ialomita, PT Ilfov

LISTA candidatilor admisi/respinsi la concursul de promovare a grefierilor in functii de executie la parchete superioare - 29 iunie 2015

SOLUTIONARE CONTESTATIE - la concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor pentru ocuparea postului vacant PJ Alexandria - 26 iunie 2015

ANUNT - lista candidatilor care indeplinesc conditiile pentru a participa la concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor pentru ocuparea postului vacant PJ Alexandria - 26 iunie 2015

ANUNT - lista candidatilor care indeplinesc conditiile pentru a participa la concursul pentru ocuparea posturilor de personal conex (sofer) - 19 iunie 2015 - PCA Bucuresti, PT Bucuresti, PT Calarasi, PT Ialomita, PT Ilfov

ANUNT - concurs pentru ocuparea unor posturi de personal conex (sofer) - 19 iunie 2015 - PCA Bucuresti, PT Bucuresti, PT Calarasi, PT Ialomita, PT Ilfov

ANUNT - concurs promovare in functii de conducere a grefierilor - 26 iunie 2015 si 10 iulie 2015

ANUNT - concurs de promovare a grefierilor in functii de executie la parchete superioare - 29 iunie 2015

TABEL FINAL - clasificare candidati - concurs functii de conducere

BORDEROU CENTRALIZATOR - privind notele acordate la proiectul managerial

Anunturi

PROIECT MANAGERIAL - la concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor la PCA Bucuresti si unitatile din subordine - 28.04.2015

PROIECT MANAGERIAL - la concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor la PCA Bucuresti si unitatile din subordine - 27.04.2015

PROIECT MANAGERIAL - la concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor la PCA Bucuresti si unitatile din subordine - 24.04.2015

MODIFICARE ANUNT - la concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor la PCA Bucuresti si unitatile din subordine - 02.04.2015 si 24-28.04.2015

TABEL solutionare contestatie la proba scrisa la concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor la PCA Bucuresti si unitatile din subordine - 02.04.2015 si 24-28.04.2015

TABEL privind notele acordate la proba scrisa la concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor la PCA Bucuresti si unitatile din subordine - 02.04.2015 si 24-28.04.2015

BAREM CORECTARE SUBIECTE - VARIANTA II - proba scrisa - la concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor la PCA Bucuresti si unitatile din subordine - 02.04.2015 si 24-28.04.2015

SCHIMBARE LOCATIE - proba scrisa - la concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor la PCA Bucuresti si unitatile din subordine - 02.04.2015 si 24-28.04.2015

LISTA candidatilor admisi/respinsi la concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor la PCA Bucuresti si unitatile din subordine - 02.04.2015 si 24-28.04.2015

CONCURS PROMOVARE in functii de conducere a grefierilor

TABEL FINAL de clasificare a candidatilor la examenele de promovare in grade/tepte profesionale superioare si din functia de grefier cu studii medii in cea de grefier cu studii superioare in cadrul aceluiasi parchet

TABEL FINAL la concursul pentru ocuparea unui post de sofer la Parchetul de pe langa Judecatoria Zimnicea in data de 22.01.2015

REZULTAT FINAL la concursul pentru ocuparea functiei publice de executie vacante (consilier, grad profesional principal) la Departamentul economico-financiar si administrativ din cadrul PT Bucuresti in data de 07.01.2015 si 12.01.2015

PUNCTAJ - INTERVIU la concursul pentru ocuparea functiei publice de executie vacante (consilier, grad profesional principal) la Departamentul economico-financiar si administrativ din cadrul PT Bucuresti in data de 07.01.2015 si 12.01.2015

LISTA candidatilor care indeplinesc conditii legale pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post de sofer la Parchetul de pe langa Judecatoria Zimnicea in data de 22.01.2015

LISTA candidatilor admisi si respinsi la examenele de promovare in grade/tepte profesionale superioare si din functia de grefier cu studii medii in cea de grefier cu studii superioare in cadrul aceluiasi parchet

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea functiei publice de executie vacante (consilier, grad profesional principal) la Departamentul economico-financiar si administrativ din cadrul PT Bucuresti in data de 07.01.2015 si 12.01.2015

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea functiei publice de executie vacante (consilier, grad profesional principal) la Departamentul economico-financiar si administrativ din cadrul PT Bucuresti in data de 07.01.2015 si 12.01.2015

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de sofer la Parchetul de pe langa Judecatoria Zimnicea in data de 22.01.2015

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei publice de executie vacante (consilier, grad profesional principal) la Departamentul economico-financiar si administrativ din cadrul PT Bucuresti in data de 07.01.2015 si 12.01.2015

Anunt anulare concurs pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante (consilier, grad profesional principal) la Departamentul economico-financiar si administrativ din cadrul PT Bucuresti in data de 03.12 si 08.12.2014

ANUNT privind organizarea examenelor de promovare in grade/tepte profesionale superioare si din functia de grefier cu studii medii in cea de grefier cu studii superioare in cadrul aceluiasi parchet

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul pentru promovare in grad profesional a functionarilor publici de executie

Rezultatul selectiei dosarelor la concursul pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante (consilier, grad profesional principal) la Departamentul economico-financiar si administrativ din cadrul PT Bucuresti in data de 03.12 si 08.12.2014

Rezultat final la concursul pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante (consilier, grad profesional principal) la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, Parchetul de pe langa Tribunalul Ialomita, Parchetul de pe langa Tribunalul Teleorman

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante (consilier, grad profesional principal) la Departamentul economico-financiar si administrativ din cadrul PT Bucuresti in data de 03.12 si 08.12.2014

Punctaj - interviu la concursul pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante (consilier, grad profesional principal) la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, Parchetul de pe langa Tribunalul Ialomita, Parchetul de pe langa Tribunalul Teleorman

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante (consilier, grad profesional principal) la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, Parchetul de pe langa Tribunalul Ialomita, Parchetul de pe langa Tribunalul Teleorman

Examen de promovare in grad profesional a functionarilor publici de executie

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante (consilier, grad profesional principal) la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, Parchetul de pe langa Tribunalul Ialomita, Parchetul de pe langa Tribunalul Teleorman

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante (consilier, grad profesional principal) la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, Parchetul de pe langa Tribunalul Ialomita, Parchetul de pe langa Tribunalul Teleorman

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante (consilier, grad profesional principal) la Departamentul economico-financiar si administrativ din cadrul PT Bucurestiin data de 13.10-16.10.2014

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante (consilier, grad profesional principal), la PT Bucuresti, PT Ialomita, PT Teleorman , in data de 09.09-12.09.2014

Tabel de clasificare dupa solutionarea contestatiilorcu rezultatele obtinute de candidati la proba scrisa a concursului pentru ocuparea a 8 posturi temporar vacante de grefier cu studii superioare juridice la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti si la parchetele din subordine organizat in perioada 04-16.06.2014

Tabel cu rezultatele obtinute de candidati la proba scrisa a concursului pentru ocuparea a 8 posturi temporar vacante de grefier cu studii superioare juridice la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti si la parchetele din subordine organizat in perioada 04-16.06.2014

Barem definitiv la disciplina procedura civila si proces verbal - contestatii la barem, pentru disciplina - Organizare judiciara- la proba scrisa a concursului pentru ocuparea a 8 posturi temporar vacante de grefier cu studii superioare juridice la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti si la parchetele din subordine organizat in perioada 04-16.06.2014

Barem de corectare la proba scrisa a concursului pentru ocuparea a 8 posturi temporar vacante de grefier cu studii superioare juridice la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti si la parchetele din subordine organizat in perioada 04-16.06.2014

Lista candidatilor declarati admisi la proba practica a concursului pentru ocuparea a 8 posturi temporar vacante de grefier cu studii superioare juridice la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti si la parchetele din subordine organizat in perioada 04-16.06.2014

Lista candidatilor admisi care indeplinesc conditiile de participare la concursul pentru ocuparea a 8 posturi temporar vacante de grefier cu studii superioare juridice la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti si la parchetele din subordine organizat in perioada 04-16.06.2014

Tabel final de clasificare a candidatilor la concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor, vacante, la Parchetul de pe langa Tribunalul Ilfov, Parchetul de pe langa Judecatoria Turnu Magurele, organizat in zilele de 10-28.04.2014 la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti

Lista notelor acordate la proiectul managerial la concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor, vacante, la Parchetul de pe langa Tribunalul Ilfov, Parchetul de pe langa Judecatoria Turnu Magurele, organizat in zilele de 10-28.04.2014 la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea functei publice de executie - consilier - achizitii publice la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti

Lista de clasificare a candidatilor la proba scrisa a concursului de promovare in functii de conducere a grefierilor, vacante, la Parchetul de pe langa Tribunalul Ilfov, Parchetul de pe langa Judecatoria Turnu Magurele, organizat in zilele de 10-28.04.2014 la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea a 8 posturi temporar vacante de grefier cu studii superioare juridice la Parchetul de pe langa Curtea de a Apel Bucuresti si la parchetele din subordine

Lista candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor, vacante, la Parchetul de pe langa Tribunalul Ilfov, Parchetul de pe langa Judecatoria Turnu Magurele, organizat in zilele de 10-28.04.2014 la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti

Concurs de ocupare a functiei publice de consilier , grad profesional superior la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti organizat in zilele de 23.04.2014 si 28.04.2014 la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti

Concurs de promovare in functii de conducere a grefierilor, vacante, la Parchetul de pe langa Tribunalul Ilfov, Parchetul de pe langa Judecatoria Turnu Magurele, organizat in zilele de 10-28.04.2014 la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti

Tabel de clasificare a candidatilor, in urma solutionarii contestatiilor la proba scrisa a concursului pentru ocuparea unui post vacant de grefier cu studii superioare la PT Giurgiu -19.11 -27.11.2013

Tabel cu rezultatele obtinute in urma constestatiilor la proba practica a concursului pentru ocuparea unui post vacant de grefier cu studii superioare la PT Giurgiu -19.11 -27.11.2013

Tabel final - rezultatul la concursul pentru ocuparea unui post temporar vacant de sofer (personal conex) la PCA Bucuresti , a unui post temporar vacant de sofer (personal conex) la PT Ilfov, unui post temporar vacant de sofer (personal conex) la PT Giurgiu la data de 04.12.2013

Tabel cu rezultatele obtinute la proba scrisa a concursului pentru ocuparea unui post vacant de grefier cu studii superioare la PT Giurgiu -19.11 -27.11.2013

Lista candidatilor care indeplinesc conditiile legale de participare la concursul pentru ocuparea unui post temporar vacant de sofer (personal conex) la PCA Bucuresti , a unui post temporar vacant de sofer (personal conex) la PT Ilfov, unui post temporar vacant de sofer (personal conex) la PT Giurgiu si a unui post temporar vacant de sofer (personal conex) PJ Sector 5 Bucuresti la data de 04.12.2013

Lista candidatilor admisi/respinsi la proba practica din data de 19.11.2013 a concursului pentru ocuparea unui post vacant de grefier cu studii superioare la PT Giurgiu -19.11 -27.11.2013

Lista candidatilor admisi sa participe la concursul pentru ocuparea unui post vacant de grefier cu studii superioare la PT Giurgiu -19.11 -27.11.2013

Concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de sofer (personal conex) la PCA Bucuresti , a unui post temporar vacant de sofer (personal conex) la PT Ilfov, unui post temporar vacant de sofer (personal conex) la PT Giurgiu si a unui post temporar vacant de sofer (personal conex) PJ Sector 5 Bucuresti la data de 04.12.2013

Tabel final de clasificare a candidatilor privind mediile generale obtinute la examenul de promovare in grade sau trepte profesionale superioare in cadrul aceluiasi parchet 28.10 - 30.10.2013

Tabel de clasificare a candidatilor privind mediile generale obtinute la examenul de promovare in grade sau trepte profesionale superioare in cadrul aceluiasi parchet 28.10 - 30.10.2013

Barem pentru proba scrisa la examenul de promovare in grade sau trepte profesionale superioare in cadrul aceluiasi parchet 28.10 - 30.10.2013

Lista candidatilor admisi sa participe la examenul de promovare in grade sau trepte profesionale superioare in cadrul aceluiasi parchet 28.10 - 30.10.2013

Tabel cuprinzind rezultatul final la concursul pentru ocuparea unui post vacant de sofer (personal conex) la PCA Bucuresti - 15.10.2013

Tabel cuprinzind rezultatul final la concursul pentru ocuparea unui post vacant de agent procedural la PT Bucuresti - 10.10.2013

Lista candidatilor admisi sa participe la concursul pentru ocuparea unui post vacant de sofer (personal conex) la PCA Bucuresti - 15.10.2013

Lista candidatilor admisi sa participe la concursul pentru ocuparea unui post vacant de agent procedural la PT Bucuresti - 10.10.2013

Tabel final de clasificare a candidatilor declarati admisi la examenul de promovare din functia de grefier cu studii medii in cea de grefier cu studii superioare juridice in cadrul aceluiasi parchet, pentru grefierii din raza de competenta a PCA Bucuresti - 24.09.2013

Tabel de clasificare a candidatilor la examenul de promovare din functia de grefier cu studii medii in cea de grefier cu studii superioare juridice in cadrul aceluiasi parchet, pentru grefierii din raza de competenta a PCA Bucuresti - 24.09.2013

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de grefier cu studii superioare juridice la PT Giurgiu - 19 - 27.11.2013

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de sofer (personal conex) la PCA Bucuresti - 15.10.2013

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de agent procedural la PT Bucuresti - 10.10.2013

Lista candidatilor admisi la examenul de promovare din functia de grefier cu studii medii in cea de grefier cu studii superioare juridice in cadrul aceluiasi parchet, pentru grefierii din raza de competenta a PCA Bucuresti - 24.09.2013

Anunt privind organizarea examenului de promovare a grefierilor si grefierilor arhivari in grade sau trepte profesionale superioare in cadrul aceluiasi parchet 28.10 - 30.10.2013

Anunt privind organizarea examenului de promovare din functia de grefier cu studii medii in cea de grefier cu studii superioare in cadrul aceluiasi parchet

Tabel de clasificare a candidatilor, in urma solutionarii constestatiilor la proba scrisa din data de 26.06.2013 la concursul privind ocuparea a 7 posturi temporar vacante

Tabel cu rezultatele obtinute de candidati la proba scrisa din data de 26.06.2013 la concursul privind ocuparea a 8 posturi temporar vacante, de grefier in perioada 18-26.06.2013

Lista candidatilor declarati admisi/respinsi la sustinerea probei practice la concursul privind ocuparea a 8 posturi temporar vacante, de grefier in perioada 18-26.06.2013

Lista candidatilor admisi/respinsi sa participe la concursul privind ocuparea a 8 posturi temporar vacante, de grefier in perioada 18-26.06.2013

Tabel de clasificare final al candidatilor la concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor, vacante, la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 1 Bucuresti, Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 6 Bucuresti, Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti Ialomita, Parchetul de pe langa Judecatoria Rosiorii de Vede, organizat in zilele de 23.05.2013 si 05.06.2013 de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti

Lista de clasificare a candidatilor la sustinerea proiectului managerial la concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor, vacante, la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 1 Bucuresti, Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 6 Bucuresti, Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti Ialomita, Parchetul de pe langa Judecatoria Rosiorii de Vede, organizat in zilele de 23.05.2013 si 05.06.2013 de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti

Lista de clasificare a candidatilor la proba scrisa a concursului de promovare in functii de conducere a grefierilor, vacante, la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 1 Bucuresti, Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 6 Bucuresti, Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti Ialomita, Parchetul de pe langa Judecatoria Rosiorii de Vede, organizat in zilele de 23.05.2013 si 05.06.2013 de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti

Lista candidatilor inscrisi care indeplinesc conditiile de participare la concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor, vacante, la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 1 Bucuresti, Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 6 Bucuresti, Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti Ialomita, Parchetul de pe langa Judecatoria Rosiorii de Vede, organizat in zilele de 23.05.2013 si 05.06.2013 de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti

Concurs privind ocuparea a 8 posturi temporar vacante de grefier in perioada 18-26.06.2013

Concurs de promovare in functii de conducere a grefierilor in perioada 23.05.2013 - 05.06.2013

Concurs Referent administrator la PT Bucuresti in perioada 26.02-05.03.2013

Concurs Referent administrator la PT Ilfov in perioada 8-15.01.2013

Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, a functionarilor publici de executie īn zilele de 29.11.2012 - proba scrisa si 06.12.2012 - interviul

Tabel final de clasificare la concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor, vacante organizat in zilele de 26 iunie si 12 iulie 2012 la sediul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti

Rezultatele obtinute la proiectul managerial al candidatilor la concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor, vacante organizat in zilele de 26 iunie si 12 iulie 2012 la sediul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti

Rezultatele obtinute la lucrarile candidatilor la concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor, vacante organizat in zilele de 26 iunie si 12 iulie 2012 la sediul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti

Barem pentru corectarea lucrarilor candidatilor la concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor, vacante organizat in zilele de 26 iunie si 12 iulie 2012 la sediul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti

Lista candidatilor inscrisi care indeplinesc conditiile de participare la concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor, vacante organizat in zilele de 26 iunie si 12 iulie 2012 la sediul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti

Anunt privind organizarea unui concurs de promovare in functii de conducere a grefierilor in perioada 26 iunie - 12 iulie 2012 la sediul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti

Rezultatul final la concursul pentru ocuparea unui post vacant de sofer (personal conex) de la Parchetul de pe langa Tribunalul Ilfov si a unui post temporar vacant de sofer (personal conex) la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti

Lista candidatilor care indeplinesc conditiile legale pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant de sofer (personal conex) de la Parchetul de pe langa Tribunalul Ilfov si a unui post temporar vacant de sofer (personal conex) la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de sofer (personal conex) de la Parchetul de pa langa Tribunalul Ilfov si a unui post temporar vacant de sofer (personal conex) la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti

Concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier (economist), grad profesional superior, din cadrul departamentului economico-financiar si administratiov de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti

Lista Rezultatul la proba scrisa pentru ocuparea prin concurs a 12 posturi temporar vacante grefieri dupa solutionarea contestatiilor

Lista Rezultatul la proba scrisa pentru ocuparea prin concurs a 12 posturi temporar vacante grefieri

Lista Rezultatul la proba practica pentru ocuparea prin concurs a 12 posturi temporar vacante grefieri

Lista finala la concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor, vacante, la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti,Parchetul de pe langa Tribunalul Giurgiu, Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 4 Bucuresti si Parchetul de pe langa Judecatoria Calarasi

Lista finala a candidatilor admisi dupa solutionarea contestatiilor pentru posturile vacante de grefier cu studii medii

Notele acordate la sustinerea proiectului managerial la concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor, vacante, la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti,Parchetul de pe langa Tribunalul Giurgiu, Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 4 Bucuresti si Parchetul de pe langa Judecatoria Calarasi

Lista candidatilor admisi la concursul pentru ocuparea a 12 posturi temporar vacante de grefier

Concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante in cadrul Departamentului economico-financiar si administrativ la Parchetul de pe langa Tribunalul Ilfov

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor, vacante, la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti,Parchetul de pe langa Tribunalul Giurgiu, Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 4 Bucuresti si Parchetul de pe langa Judecatoria Calarasi

Concurs pentru ocuparea unui post de ingrijitor la Parchetul de pe langa Tribunalul Ilfov

Concurs de promovare in functii de conducere a grefierilor, vacante, la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti,Parchetul de pe langa Tribunalul Giurgiu, Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 4 Bucuresti si Parchetul de pe langa Judecatoria Calarasi

Anunt Privind organizarea examenului de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici de executie

Anunt Privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier (inginer)

Anunt Privind organizarea unui concurs de promovare in functii de conducere a grefierilor

Anunt Privind organizarea concursului pentru ocuparea a 12 posturi temporar vacante de grefier

   
 

19.04.2016

COMUNICAT - EVAZIUNE FISCALA ......

 detalii..


13.04.2016

COMUNICAT - PRECIZARE - Extradare - NEDELCU ANA MARIA

 detalii..


12.04.2016

COMUNICAT - Extradare - NEDELCU ANA MARIA

 detalii..


01.04.2016

COMUNICAT - Retinere - evaziune fiscala

 detalii..


31.03.2016

COMUNICAT - Perchezitie - evaziune fiscala

 detalii..


03.03.2016

COMUNICAT - BILANT - 2015

 detalii..


02.03.2016

COMUNICAT - Perchezitie - evaziune fiscala - materiale de constructii....

 detalii..


24.02.2016

COMUNICAT - Perchezitie - evaziune fiscala ....

 detalii..


28.01.2016

COMUNICAT - Perchezitie - firma medicala privata ....

 detalii..


ANUNT - PCA BUCURESTI - NU VA AVEA PROGRAM CU PUBLICUL MIERCURI 27.01.2016...

 detalii..


22.01.2016

COMUNICAT - Perchezitie - evaziune fiscala ....

 detalii..


04.01.2016

COMUNICAT - Trimitere in judecata - evaziune fiscala - executor judecatoresc ....

 detalii..


29.12.2015

COMUNICAT - Declarare indezirabil - cetatean iordanian ....

 detalii..


25.11.2015

COMUNICAT - Mandate europene de arestare ....

 detalii..


17.11.2015

COMUNICAT - Trimitere in judecata - Evaziune fiscala ....

 detalii..


11.11.2015

COMUNICAT - Trimitere in judecata - Conflict de interese ....

 detalii..


19.10.2015

COMUNICAT - Accident CLINCENI ....

 detalii..


14.10.2015

COMUNICAT - Trimitere in judecata - Evaziune fiscala ....

 detalii..


13.10.2015

COMUNICAT - Cercetare - Evaziune fiscala ....

 detalii..


09.10.2015

COMUNICAT - Retinere - Executor judecatoresc....

 detalii..


07.10.2015

COMUNICAT - Trimitere in judecata - Evaziune fiscala - AFI MALL COTROCENI....

 detalii..


30.09.2015

COMUNICAT - Perchezitie - Evaziune fiscala ....

 detalii..


16.09.2015

COMUNICAT - Trimitere in judecata ....

 detalii..


15.09.2015

COMUNICAT - Trimitere in judecata - conflict de interese ....

 detalii..


14.08.2015

COMUNICAT - Arestare preventiva - Evaziune fiscala - domeniul medical si in constructii ....

 detalii..


10.07.2015

COMUNICAT - PT ILFOV - Infractiune de dare de mita ....

 detalii..


08.07.2015

COMUNICAT - Retinere si propunere arestare - evaziune fiscala ....

 detalii..


03.07.2015

COMUNICAT - Arestare - evaziune fiscala si spalare de bani ....

 detalii..


COMUNICAT - IN PERIOADA 15-30 IUNIE 2015, PROGRAMUL DE RELATII CU PUBLICUL LA PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL BUCURESTI ESTE SUSPENDAT, DATORITA RELOCARII INSTITUTIEI IN B-DUL LIBERTATII NR. 12-14, SECTOR 5, BUCURESTI.

PENTRU URGENTE, VA RUGAM SA APELATI LA SERVICIILE POSTALE, ADRESA DE E-MAIL SI FAX.

VA MULTUMIM PENTRU INTELEGERE.

 detalii..


11.06.2015

COMUNICAT - Dispunere masuri de declarare ca indezirabili ....

 detalii..


22.05.2015

COMUNICAT - Propunere arestare - Evaziune fiscala - firma de protectie si paza ....

 detalii..


21.05.2015

COMUNICAT - Perchezitii - Evaziune fiscala - firma de protectie si paza ....

 detalii..


21.05.2015

COMUNICAT - Perchezitii - Evaziune fiscala - ILFOV....

 detalii..


19.05.2015

COMUNICAT - Perchezitii - Evaziune fiscala - concursuri scolare....

 detalii..


15.05.2015

COMUNICAT - Retinere si propunere arestare preventiva - Evaziune fiscala - DORU BOSTINA s.a....

 detalii..


15.05.2015

COMUNICAT - Retinere si propunere arestare preventiva - Evaziune fiscala ...

 detalii..


14.05.2015

COMUNICAT - Perchezitii la 18 adrese - Evaziune fiscala ...

 detalii..


07.05.2015

COMUNICAT - Evaziune fiscala - firme IT - retineri, propuneri arestare preventiva...

 detalii..


06.05.2015

COMUNICAT - Perchezitii evaziune fiscala - firme IT...

 detalii..


24.04.2015

ANUNT - Lucrari montare pardoseli ...

 detalii..


22.04.2015

COMUNICAT - Evaziune fiscala - arestare preventiva ...

 detalii..


20.04.2015

COMUNICAT - Perchezitii - evaziune fiscala ...

 detalii..


16.04.2015

AUDIERE - COMISIE ROGATORIE - ELVETIA - suspect SIMA CRISTIAN ...

 detalii..


08.04.2015

COMUNICAT - LOTERIA ROMANA - URMARIRE PENALA ...

 detalii..


02.04.2015

COMUNICAT - Declarare ca indezirabil ...

 detalii..


18.02.2015

COMUNICAT - Arestari evaziune fiscala comert legume fructe...

 detalii..


13.02.2015

COMUNICAT - Punere in libertate CHIRITA MIHAI GUSTIN - incident cu impuscaturi in MILITARI 2013 ...

 detalii..


06.02.2015

COMUNICAT - Evaziune fiscala si spalare de bani in Complexul Comercial "Dragonul Rosu"

 detalii..


19.01.2015

COMUNICAT - Trimitere in judecata luare de mita - dosar de la PT ILFOV ...

 detalii..


18.12.2014

COMUNICAT - Evaziune fiscala - Arestare notar public ...

 detalii..


15.12.2014

COMUNICAT - Evaziune fiscala - Perchezitii societati protectie si paza ...

 detalii..


28.11.2014

COMUNICAT - SIVECO TRIMITERE IN JUDECATA ...

 detalii..


24.10.2014

ZIUA EUROPEANA A JUSTITIEI CIVILE - GHIDURI PRACTICE - Modele pentru justitiabili...

 detalii..


23.10.2014

ANUNT - ZIUA EUROPEANA A JUSTITIEI CIVILE ...

 detalii..


30.09.2014

COMUNICAT - Propunere arestare preventiva evaziune fiscala ...

 detalii..


29.09.2014

COMUNICAT - Perchezitii evaziune fiscala ...

 detalii..


09.09.2014

COMUNICAT - Propunere arestare preventiva ...

 detalii..


08.09.2014

COMUNICAT - Perchezitii combatere evaziune fiscala ...

 detalii..


25.07.2014

COMUNICAT - Audieri infractiuni - evaziune fiscala ...

 detalii..


24.07.2014

COMUNICAT - Actiune de amploarea - perchezitii - evaziune fiscala ...

 detalii..


29.05.2014

COMUNICAT - 29 de perchezitii domiciliare...

 detalii..


29.05.2014

COMUNICAT - PT Ilfov - dare de mita ...

 detalii..


22.04.2014

COMUNICAT - Procurori din cadrul PT Ilfov ...

 detalii..


16.04.2014

COMUNICAT - Actiune de amploare - Procurori din cadrul PT Giurgiu ...

 detalii..


18.03.2014

COMUNICAT - Indezirabil La data de 14.03.2014 in urma propunerii formulate de SRI...

 detalii..


26.02.2014

COMUNICAT - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti....

 detalii..


12.12.2013

NOTA DE SERVICIU - In vederea recuperarii in avans a programului de lucru....

 detalii..


29.11.2013

INFORMARE asupra anularii procedurii de inchiriere

 detalii..


ANUNT DE INTENTIE PRIVIND ĪNCHIRIEREA UNUI IMOBIL PENTRU SEDIUL PCA BUCURESTI ...

 detalii..


07.11.2013

TRIMITERE in judecata notar public ...

 detalii..


05.11.2013

TRIMITERE in judecata avocat - evaziune fiscala ...

 detalii..


01.11.2013

RASPUNS - SOLICITARE CLARIFICARI ...

 detalii..


17.10.2013

COMUNICAT - Trimitere in judecata Borza Remus Adrian - Procurori din cadrul Parchetului...

 detalii..


22.08.2013

COMUNICAT - INDEZIRABIL - La data de 21.08.2013 in urma propunerii formulate de SRI...

 detalii..


28.05.2013

COMUNICAT - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti ...

 detalii..


22.05.2013

COMUNICAT - Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu ...

 detalii..


20.03.2013

COMUNICAT - Condamnare definitiva notar public ...

 detalii..


04.01.2013

COMUNICAT - Parchetul de pe langa Tribunalul Ilfov efectueaza urmarire penala ...

 detalii..


28.12.2012

COMUNICAT - Urmare a aparitiei pe site-ul - "Turnu CuStiri" - la data de 25.12.2012 ...

 detalii..


05.12.2012

COMUNICAT - DREPT LA REPLICA SI RECTIFICARE - In legatura cu ...

 detalii..


09.11.2012

COMUNICAT - Parchetul de pe langa Tribunalul Ilfov instrumenteaza cauza penala...

 detalii..


29.10.2012

COMUNICAT - INDEZIRABILI - La data de 25.10.2012 in urma propunerii formulate de SRI...

 detalii..


23.10.2012

COMUNICAT - ZIUA EUROPEANA A JUSTITIEI CIVILE - 25 10 2012 ...

 detalii..


22.10.2012

COMUNICAT - Parchetul de pe langa Tribunalul Ilfov efectueaza urmarirea penala ...

 detalii..


24.09.2012

COMUNICAT - Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti ...

 detalii..


13.09.2012

COMUNICAT - Parchetul de pe langa Tribunalul Ilfov efectueaza urmarirea penala...

 detalii..


13.09.2012

COMUNICAT - Parchetul de pe langa Tribunalul Ilfov efectueaza urmarirea penala...

 detalii..


07.09.2012

COMUNICAT - Parchetul de pe langa Tribunalul Ilfov efectueaza cercetari...

 detalii..


24.08.2012

COMUNICAT - Parchetul de pe langa Tribunalul Ilfov...

 detalii..


24.08.2012

COMUNICAT - La data de 22.08.2012 in urma propunerii formulate de SRI...

 detalii..


22.06.2012

COMUNICAT - Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti...

 detalii..


15.06.2012

COMUNICAT - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Ilfov...

 detalii..


12.06.2012

COMUNICAT - Procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Ilfov...

 detalii..


07.06.2012

COMUNICAT - privind cercetari dosar penal nr. 1541/P/2012, activitate infractionala R.D., primar in exercitiu oras Magurele, jud. Ilfov ...

 detalii..


29.05.2012

COMUNICAT - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Ilfov ...

 detalii..


22.05.2012

COMUNICAT - In urma activitatii complexe desfasurate de procurori din cadrul ....

 detalii..


22.05.2012

COMUNICAT - Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti ....

 detalii..


02.05.2012

COMUNICAT - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Ilfov ....

 detalii..


13.04.2012

COMUNICAT - In continuarea cercetarilor in cauza privind jaful armat petrecut ....

 detalii..


13.04.2012

COMUNICAT - Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Giurgiu, au dispus ....

 detalii..


02.04.2012

COMUNICAT - Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6 ....

 detalii..


30.03.2012

COMUNICAT - Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Giurgiu ....

 detalii..


29.03.2012

COMUNICAT - Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Giurgiu ....

 detalii..


20.03.2012

COMUNICAT - In sedinta din data de 20 martie 2012, Sectia pentru judecatori a Consiliului ....

 detalii..


05.03.2012

COMUNICAT - Procurori ai Parchetului de pe Judecatoria Sector 1 au finalizat cercetarile ....

 detalii..


02.03.2012

COMUNICAT - Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au finalizat cercetarile ....

 detalii..


23.02.2012

COMUNICAT - Magistratii Judecatoriei Sector 2 Bucuresti au admis ....

 detalii..


06.02.2012

COMUNICAT - Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti ....

 detalii..


03.02.2012

COMUNICAT - Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 ....

 detalii..


 


 

  © Copyright 2006 PICCJ.

Acest site este optimizat pentru Internet Explorer 5.5/6