Anunturi

Lista candidatilor admisi/respinsi ca urmare a sustinerii probei practice din data de 25 mai 2023 a concursului pentru ocuparea a 5 posturi de grefier cu studii superioare juridice, temporar vacante din cadrul PT Bucuresti, PJ Sector 3, PJ Sector 5, PJ Slobozia, PJ Zimnicea

PCA Bucuresti organizeaza examen pentru promovare in grad profesional (expert) imediat superior a personalului contractual din cadrul unitatilor de parchet subordonate

PCA Bucuresti organizeaza examen pentru promovare in treapta profesionala (muncitor) imediat superioara a personalului contractual din cadrul unitatilor de parchet subordonate

Rezultatele interviului organizat pentru ocuparea prin transfer la cerere a functiei publice de executie vacante consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul DEFA PT Bucuresti - 1 post

Anunt examen de promovare in grad profesional - functionar public

Rezultatele verificarii indeplinirii de catre candidati a conditiilor de ocupare prin transfer la cerere a doua functii publice de executie vacante consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul DEFA PCA Bucuresti -1 post si DEFA PT Bucuresti - 1 post

Anunt continuare concurs ocupare posturi vacante temporar grefieri

Anunt privind suspendarea concursului organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul DEFA al PT Bucuresti.

Concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul Departamentului Economico-Financiar si Administrativ al PT Bucuresti

Lista candidatilor admisi si respinsi sa participe la concursul pentru ocuparea posturilor de grefier vacante temporar

Procedura de transfer la cerere, pentru ocuparea a doua functii publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, la DEFA din cadrul PCA Bucuresti - 1 post si PT Bucuresti - 1 post

Anunt procedura transfer in desfasurare

Anunt -10 04 2023- tematica, bibliografie,cerere înscriere concurs ocupare posturi vacante temporar grefieri la unitatile de parchet din raza de competenta a PCA Bucuresti

Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare post vacant expert psiholog, personal contractual de executie

COMUNICAT desfasurare concurs ocupare post vacant de expert psiholog, personal contractual de executie

Rezultatul contestatiei selectiei dosarelor pentru inscriere concurs ocupare post vacant de expert psiholog, personal contractual de executie

Rezultate selectie dosare inscriere la concursul de ocupare post vacant de expert psiholog, personal contractual de executie

Anunt ocupare prin transfer posturi personal auxiliar de specialitate - grefier

Anunt ocupare post vacant de expert personal contractual de executie - 1 post expert psiholog la PCA Bucuresti

Anunt procedura definitivare in functie a grefierilor incadrati pe posturi temporar vacante - PJ Sector 6 Bucuresti

Anunt procedura definitivare in functie a grefierilor incadrati pe posturi temporar vacante - PJ Cornetu

Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de expert, personal contractual, din cadrul PT Bucuresti - 1 post

Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de expert personal contractual din cadrul PT Bucuresti 1 post

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de expert personal contractual din cadrul PT Bucuresti 1 post

Anunt traduceri 29.12.2022

Anunt rezultat selectie dosare de inscriere la concursul pentru ocuparea unui post vacant de expert personal contractual de executie, DEFA, PT Bucuresti

Anunt concurs pentru ocuparea unui post vacant de expert personal contractual de executie, DEFA, PT Bucuresti - 5 ian si 11 ian 2023

Tabel clasificare candidati participanti la concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor, 04 - 20 octombrie 2022

Rezultate sustinere proiect exercitare atributii manageriale specifice functiei pentru care candideaza la concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor

Tabel clasificare candidati participanti concurs de promovare parchete superioare 17-18 oct 2022

Tabel candidati admisi - respinsi urmare sustinerii interviului la concursul de promovare parchete superioare 17-18 oct 2022

Programarea candidatilor participanti la sustinerea proiectului - concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor

Lista candidatilor care vor participa la concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor, 19 10 2022

Lista candidati sustinere proiect exercitare atributii manageriale specifice functiei pentru care candideaza la concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor

Programarea candidatilor admisi la concursul de promovare parchete superioare pentru sustinerea interviului in data de 18 oct 2022

Programarea candidatilor admisi la concursul de promovare parchete superioare pentru sustinerea interviului in data de 17 oct 2022

Lista Lista candidatilor admisi si a celor respinsi inscrisi la concursul de promovare parchete superioare dupa solutionarea contestatiei

Anunt rectificare modificare calendar concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor

Rezultatele probei scrise obtinute de candidatii participanti la concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor

Anunt modificare calendar concurs de promovare in functii de conducere a grefierilor

Rezultat interviului pentru transfer la cerere - expert personal contractual la PCA Bucuresti

Lista candidatilor admisi sa sustina concursul si a celor respinsi la concursul de promovare a personalului auxiliar de specialitate la parchete superioare, pentru ocupare posturi vacante grefier studii superioare juridice la: PCA Bucuresti - 2 posturi, PT Bucuresti - 1 post, PT Ilfov - 1 post prin sustinerea interviului in periaoda 17-18 oct 2022, ora 09:00

Rezultatul interviului pentru transfer la cerere - consilier grad superior functionar public PT Teleorman

Barem Grila 3 - Concurs promovare in functii de conducere grefieri

Rezultatul verificarii dosarelor pentru transfer la cerere - consilier grad superior functionar public PT Teleorman

Lista candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor, 29 09 2022

Anunt indreptare eroare materiala - Lista candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor

Lista candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor pentru ocuparea celor 11 posturi din cadrul unitatilor de parchet din circumscriptia teritoriala a PCA Bucuresti ce urmeaza a se desfasura in perioada 4 oct 2022, proba scrisa, ora 9:00 si 25,26 si 27 oct 2022 ora 9:00 interviu

ANUNT si TEMATICA Concurs promovare grefieri parchete superioare 13 sept. 2022, hotarare

Anunt privind definitivarea grefierilor incadrati pe posturi vacante temporar la PCA Bucuresti si unitatile de parchet din circumscriptia teritoriala

Transfer la cerere - expert personal contractual la PCA Bucuresti

Transfer la cerere - consilier grad superior functionar public la PT Teleorman

Anunt privind organizarea concursului de promovare in functii de conducere a grefierilor pentru ocuparea celor 11 posturi vacante din cadrul unitatilor de parchet din circumscriptia PCA Bucuresti in perioada 4 oct 2022 ora 9:00 - proba scrisa si 25,26,27 oct 2022 ora 9:00 - sustinerea proiectului, la sediul PCA Bucuresti

Tabel clasificare candidati participanti la concursul pentru ocuparea postului vacant de personal conex PJ Fetesti din 22 08 2022, ora 10.00

Tabel cu candidatul care intruneste conditiile legale de participare la concursul din 22 08 2022, ora 10:00, pentru ocuparea unui post vacant, pe perioada nedeterminata, personal conex (sofer) la Parchetul de pe lânga Judecatoria Fetesti

Concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe perioada nedeterminata, de personal conex personalului auxiliar de specialitate (sofer) la Parchetul de pe lânga Judecatoria Fetesti

Rezultat final la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor, personal contractual, din cadrul PT Bucuresti - 1 post

Rezultat interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor, personal contractual, din cadrul PT Bucuresti - 1 post

Rezultat final la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor, personal contractual, de la PT Bucuresti - 1 post si al PJ Alexandria - 1 post

Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare post vacant muncitor calificat, personal contractual, din cadrul Departamentului economico-financiar si administrativ, PT Bucuresti

Rezultat interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor, personal contractual, de la PT Bucuresti - 1 post si al PJ Alexandria - 1 post

Rezultatul interviului organizat pentru ocuparea prin transfer la cerere a doua functii publice de executie vacante de consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul DEFA PCA Bucuresti - 1 post si DEFA PT Bucuresti - 1 post

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare post vacant muncitor calificat, personal contractual, din cadrul Departamentului economico-financiar si administrativ, PT Bucuresti

Rezultate verificarea dosarelor depuse pt. transfer la cerere functionari publici

Rezultat proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor, personal contractual, de la PT Bucuresti - 1 post si al PJ Alexandria - 1 post

Rezultatele selectarii dosarelor de concurs pentru ocupare post vacant de expert (psiholog) gradul 1, personal contractual PCA Bucuresti, pe baza indeplinirii conditiilor de participare

Revenire la anuntul de ocupare prin transfer la cerere a doua posturi, functii publice de executie, PCA Bucuresti- 1 post, PT Bucuresti - 1 post

Rezultat selectie dosare de inscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor, personal contractual, de la PT Bucuresti - 1 post si al PJ Alexandria - 1 post

Anunt procedura definitivare grefieri incadrati posturi temporar vacante - PJ Slobozia

Ocupare prin transfer la cerere a doua posturi, functii publice de executie, PCA Bucuresti- 1 post, PT Bucuresti - 1 post

Concurs ocupare post vacant de muncitor calificat, personal contractual la PT Bucuresti

Anunt concurs ocupare post vacant expert (psiholog)

Convocator - Adunarea generala a procurorilor din cadrul PCAB pentru ziua de 22 iunie 2022, ora 13:00

Rezultat final la concursul de ocupare functie publica de executie - consilier grad profesional superior in cadrul PCA Bucuresti

Rezultat final la concursul de ocupare functie publica de executie - consilier grad profesional superior in cadrul PCA Bucuresti

Rezultatul contestatiei la proba scrisa la concursul de ocupare functie publica de executie - consilier grad profesional superior in cadrul PCA Bucuresti

Anunt concurs ocupare doua posturi de executie vacante de ingrijitor pentru PT Bucuresti si PJ Alexandria

Rezultatul probei scrise pentru concursul de ocupare functie publica de executie - consilier grad profesional superior in cadrul PCA Bucuresti

Rezultatul selectiei dosarelor pentru concurs ocupare functie publica de executie - consilier grad profesional superior in cadrul PCA Bucuresti

Anunt traduceri 06.05.2021

Rezultat final concurs ocupare doua posturi vacante de expert, personal contractual, din cadrul Departamentului Economico-Financiar Administrativ al PT Bucuresti - 1 post si din cadrul Departamentului Economico-Financiar Administrativ al PT Teleorman - 1 post

Rezultat interviu concurs ocupare doua posturi vacante de expert, personal contractual, din cadrul Departamentului Economico-Financiar Administrativ al PT Bucuresti - 1 post si din cadrul Departamentului Economico-Financiar Administrativ al PT Teleorman - 1 post

Rezultatul probei scrise la concursul de ocuparea a doua posturi vacante de expert personal contractual din cadrul PT Bucuresti - 1 post si PT Teleorman - 1 post

Anunt si bibliografie concurs de ocupare functie publica de executie - consilier grad principal superior in cadrul PCA Bucuresti

Anunt privind incheierea de contracte de prestari servicii de traducere si interpretariat

Selectie dosare concurs PT Teleorman si PT Bucuresti

Anunt desfasurare adunari generale, procedura alegerii membrilor CSM

Decizii referitoare la admiterea candidaturilor depuse la PCA Bucuresti privind alegerile ca membru al CSM in calitate de reprezentant al parchetelor de pe langa curtile de apel

Concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante de expert personal contractual din cadrul PT Bucuresti - 1 post si PT Teleorman - 1 post

Rezultatul interviului privind transferul la cerere -functionar public consilier grad profesional superior - DEFA PT Bucuresti

Rezultatele verificarii dosarelor depuse in vederea transferului la cerere -functionar public consilier grad profesional superior - DEFA PT Bucuresti

Anunt privind transferul la cerere functionar public consilier grad profesional superior - DEFA PT Bucuresti

Anunt privind definitivarea in functie a personalului auxiliar de specialitate - 1 post vacant PT Bucuresti

Anunt privind definitivarea in functie a personalului auxiliar de specialitate - 1 post vacant PJ Sector1 Bucuresti

Tabel clasificare cadidati participanti la concursul de promovare fct executie personal auxiliar de specialitate 3 posturi

Tabel cu rezultatele obtinute de candidatii participanti la concurs promovare in functie de executie personal auxiliar de specialitate 3 posturi, 17 ian 2022

Tabel privind notele acordate candidatilor care su sustinut proba scrisa la concurs promovare in functie de executie personal auxiliar de specialitate 3 posturi, 17 ian 2022

Tabel notare proba practica - concurs promovare in functie de executie personal auxiliar de specialitate 3 posturi, 17 ian 2022

Barem proba scrisa - concurs promovare in functie de executie personal auxiliar de specialitate 3 posturi, 17 ian 2022

   
 

COMUNICATE DE PRESĂ

15.11.2022

COMUNICAT - precizari privind articolul aparut pe site-ul stiripesurse.ro

 detalii..


14.09.2022

COMUNICAT - perchezitie

 detalii..


27.08.2022

COMUNICAT - incident aviatic

 detalii..


30.06.2022

COMUNICAT -

 detalii..


28.06.2022

COMUNICAT -

 detalii..


10.06.2022

COMUNICAT - rechizitoriu luare de mita, trafic de influenta

 detalii..


10.06.2022

COMUNICAT - control judiciar

 detalii..


09.05.2022

COMUNICAT - perchezitii domiciliare

 detalii..


01.04.2022

COMUNICAT - luare si dare de mita

 detalii..


24.03.2022

COMUNICAT -

 detalii..


2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 


 

  © Copyright 2006 PICCJ.

Acest site este optimizat pentru Internet Explorer 5.5/6